Finančné poradenstvo


Samozrejme ku kúpe nehnuteľnosti sú dôležité finančné prostriedky, preto klientom ponúkame aj službu poskytnutia úveru s výberom  pre nich z  najvhodnejšej banky. Klient si vyberá úver preverovaný v každej banke , čiže sa mu dostane z ponuky celého hypotekárneho trhu to najlepšie. Pre klientov zabezpečujeme všetky podklady a materiály k čerpaniu úveru  ako je znalecký posudok, geometrické plány a pod. Hľadáme spoločné riešenie k ich vhodnému financovaniu kúpy nehnuteľnosti.