Naša RK AŠ Haus ponúka svojim klientom :

sprostredkovanie všetkých druhov nehnuteľností - kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností

 • prevod členských práv a povinností
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv- zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností,
 • podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad,
 • notárske úschovy, vinkulácia finančných prostriedkov na účte kupujúceho
 • vysporiadanie nedoplatkov, exekúcií, záložných práv a iných tiarch na nehnuteľnostiach
 • poskytujeme poradenskú činnosť v oblasti obchodu s nehnuteľnosťami
 • daňové poradenstvo
 • právny servis
 • zabezpečenie hypotekárneho servisu - financovanie kúpy formou výhodnej hypotéky
 • zabezpečenie výmazov tiarch a exekúcií
 • zabezpečenie a vypracovanie ocenenia nehnuteľností
 • vypracovanie geometrických plánov
 • zabezpečenie rekonštrukcií bytov, domov a nehnuteľností
 • vysporiadanie právnych a vlastníckych vzťahov  k nehnuteľnostiam

pri predaji a prenájme nehnuteľnosti

 • bezplatné vypracovanie fotodokumentácie a popisu nehnuteľností na základe osobnej obhliadky
 • bezplatná inzercia Vašej nehnuteľnosti na internete a v špecializovaných médiách
 • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie záujemcov o nehnuteľnosti
 • oslovenie klientov z vlastnej rozsiahlej databázy dopytu
 • bezplatný právny servis
 • zabezpečenie všetkých dokladov potrebných pre prevod nehnuteľností - aktuálny list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy atď.
 • zabezpečenie výmazov tiarch a exekúcií, vypracovanie všetkých druhov zmlúv k prevodu nehnuteľností

pri kúpe nehnuteľnosti

 • bezplatné zaevidovanie do našej databázy a podávanie informácií o nových ponukách
 • obhliadky nehnuteľností s kupujúcim
 • zabezpečenie všetkých dokladov potrebných ku kúpe nehnuteľností - aktuálny list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy
 • vypracovanie znaleckého posudku pre prípad financovania cez hypotekárny úver
 • protokolárne odovzdanie nehnuteľností
 • vypracovanie všetkých druhov zmlúv ku kúpe nehnuteľností 

Finančné poradenstvo

Samozrejme ku kúpe nehnuteľnosti sú dôležité finančné prostriedky, preto klientom ponúkame aj službu poskytnutia úveru s výberom  pre nich z  najvhodnejšej banky. Klient si vyberá úver preverovaný v každej banke , čiže sa mu dostane z ponuky celého hypotekárneho trhu to najlepšie. Pre klientov zabezpečujeme všetky podklady a materiály k čerpaniu úveru  ako je znalecký posudok, geometrické plány a pod. Hľadáme spoločné riešenie k ich vhodnému financovaniu kúpy nehnuteľnosti.